Jesna i niječna rečenica

Izradite program koji će na micro:bitu prikazati rečenicu za koju učenici moraju odrediti je li jesna ili niječna.

Korištenje s učenicima
Predmet Hrvatski jezik
Razred 2., osnovna škola

Odgojno-obrazovni ishodi  

 

A. 2. 1 Učenik razgovara i govori u skladu s temom iz svakodnevnoga života i poštuje pravila uljudnoga ophođenja.

A. 2. 5 Učenik upotrebljava i objašnjava riječi, sintagme i rečenice u točnome značenju s obzirom na komunikacijsku situaciju.

Upute za izradu programa

Detaljne upute za izradu ovog programa možete preuzeti u PDF dokumentu  ovdje.

Isprobajte i preuzmite

Protresanjem micro:bita na ekranu se ispisuje rečenica.

Zadatak učenika je da kažu je li ta rečenica jesna ili niječna, a zatim tu rečenicu pretvore u suprotni tip rečenice.