Jednina i množina

Na micro:bitu se prikazuju riječi u jednini i množini, a cilj je izreći suprotan oblik od prikazanog.

Korištenje s učenicima
Predmet Hrvatski jezik
Razred 4., osnovna škola

Odgojno-obrazovni ishodi  

 

A. 4. 1 Učenik razgovara i govori u skladu s komunikacijskom situacijom
A. 4. 5 Učenik oblikuje tekst primjenjujući znanja o imenicama, glagolima i pridjevima uvažavajući gramatička i pravopisna znanja. 
Upute za izradu programa

Detaljne upute za izradu ovog programa možete preuzeti u PDF dokumentu  ovdje.

Isprobajte i preuzmite

U nastavku preuzmite odgovarajući program za svoj micro:bit, ovisno o tome koristite li micro:bit v1 (izvorna verzija) ili micro:bit v2 (nova verzija s ugrađenim zvučnikom i mikrofonom).

Protresanjem micro:bita na ekranu se ispisuje nasumična riječ u jednini ili množini.

Pritiskom na logotip micro:bita na ekranu se ispisuje nasumična riječ u jednini ili množini.