For petlja – ispis brojeva od 0 do 10

Uz pomoć micro:bita naučite svoje učenike kako radi for petlja.

U ovom primjeru programa, pritiskom na tipku A na micro:bitu, for petlja se izvršava 11 puta tako što ispisuje brojeve od 0 do 10 na zaslonu micro:bita.

Korištenje s učenicima
Predmet Informatika
Razred 5., osnovna škola
Polugodište 1. ili  2.
Nastavna cjelina Uporaba petlje
Tema Petlja FOR
Ključne riječi petlja FOR
Ideja i izrada materijala Dalia Kager

U nastavi možete učenicima zadati  zadatak da izmijene ovaj program. Primjerice da ispisuje neki drugi raspon brojeva (parne ili neparne brojeve)

Učenici pomoću ovog primjera mogu vježbati na razne načine:

  • Na redovnoj nastavi – pri obradi novog nastavnog sadržaja, kao zadatak za vježbu.
  • Samostalno kod kuće – učenici samostalno mijenjaju program pri tome istražujući mogućnosti micro:bita.
Upute za izradu programa

Detaljne upute za izradu ovog programa možete preuzeti u PDF dokumentu  ovdje.

Isprobajte i preuzmite

Program treba raditi tako da se pritiskom na tipku A for petlja ponavlja 11 puta ispisujući na zaslonu micro:bita brojeve od 0 do 10.

.