Rad s darovitim učenicima u STEM području

Odgoj i obrazovanje djece/učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama (darovita djeca/učenici i djeca/učenici s teškoćama) temelji se na individualnim specifičnim potrebama odnosno funkcionalnim sposobnostima svakog pojedinog djeteta/učenika koje uvjetuju osiguravanje primjerenih programa i oblika školovanja te primjerenih oblika pomoći/potpore tijekom odgojno-obrazovnog procesa u predškolskim, osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama.

Ovisno o potrebama, sposobnostima, mogućnostima i interesima djece/učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama kreiraju se posebne mogućnosti koje pridonose njihovom uključivanju u različite programe, aktivnosti i oblike inkluzivnog obrazovanja.

Za učenike koji imaju prepoznat potencijal za darovitost u STEM području potreban je primjeren metodološki pristup kojim se potiče i podupire razvoj interesa, znanja i vještina tih učenika. Pogledajte i upoznajte se sa smjernicama za rad s darovitom djecom i učenicima koje se nalaze na stranicama ministarstva za odgoj i obrazovanje na ovoj poveznici.

U nastavku su izdvojeni dodatni zadaci, materijali i interaktivni primjeri kao prijedlog materijala za korištenje u izobrazbi STEM-a i korištenja umjetne inteligencije u radu s darovitim učenicima.

Umjetna inteligencija oko nas

Omogućite darovitim učenicima pristup interaktivnim servisima i aplikacijama kojima mogu trenirati i testirati sustave umjetne inteligencije te isprobati različite načine rada kojima ta tehnologija pomaže ljudima u svakodnevnom životu i radu.

AI for Oceans

Interaktivni alat za trenrianje sustava umjetne inteligencije.

Minecraft AI for Good

Programiranje Minecraft agenta za prikupljanje podataka o šumskim požarima.

Quick, Draw!

Interaktivni sustav za prepoznavanje crteža.

Seeing AI

Aplikacija UI koja pomaže slijepim i slabovidnim osobama davajući informacije o svijetu oko njih.

A-to-Z of AI guide

Niz jednostavnih objašnjenja o tome što je umjetna inteligencija i kako mijenja svijet oko nas.

AI Unplugged

Aktivnosti i nastavni materijali o umjetnoj inteligenciji.

NightCafe

Kreiranje različitih vrsta umjetničkih djela pomoću  unaprijed odabranih efekata.

Artificial Intelligence & Me

Knjiga predstavlja i objašnjava 5 velikih ideja u umjetnoj inteligenciji.

HuskyLens UI kamera - dodatni zadaci

Ponudite učenicima dodatne primjere i zadatke za programiranje HuskyLens kamere koji se odnose na prepoznavanje boja, prepoznavanje objekta, praćenje linije i praćenje objekta.

Prepoznavanje boje

Praćenje linije

Prepoznavanje objekta

Praćenje objekta

HuskyLens kamera - projekti u MakeCodu

S darovitim učenicima možete obraditi dodatne projekte za HuskyLens kameru i micro:bit koji su programirani u MakeCode sučelju. Time će učenici proširiti znanja u programiranju i
moći usporediti programska rješenja dvaju sučelja (MakeCode i Mind+). Izradom projekata učenici će uočiti i proširiti svoje razumijevanje o prisutnosti UI u svakodnevnom životu.

Materijalima možete pristupiti ovdje.

Croatian Makers liga - priprema za natjecanje

Pripremite darovite učenike za natjecanje u kolima Croatian Makers lige.

Pripremu (zadatak i stazu) možete preuzeti ovdje.

Dodatni zadaci za darovite učenike

Osmislite svoj zadatak i izradite stazu kojom će robot korištenjem HuskyLens kamere pratiti liniju na stazi.

Izradite prijedloge rješenja kako se robot može zasutaviti na stazi korištenjem HuskyLens kamere na tri različite pozicije na robotu. Fotografirajte svoja rješenja montaže, snimite vožnju robota i objasnite svoj programski kôd.

Napravite program kojim će lica vaših prijatelja biti pokretači i zaustavljači rada robota.

Programirajte robot da prođe kroz labirint u obliku tunela unutar kojeg mora pronaći i očitati kamerom oznake (April tagove).

Osmislite i izradite arenu (stazu) za robot u formi escape rooma te izradite program kojim robot može doći do izlaza ako kamerom pravilno prepozna sve objekte u areni.

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Instituta za razvoj i inovativnost mladih.

Projekt je 85% financiran iz EGP financijskog mehanizma, a 15% financiran iz državnog proračuna.

Tags: