Praćenje objekta

Praćenje objekta jedan je od važnih zadataka u području kompjutorskog vida. Sastoji od prepoznavanja i praćenja, predviđanja njegova kretanja te prilagođavanja rada i kretanja kamere u odnosu na kretanje objekta koji prati. U svakodnevnom životu ova se tehnologija koristi u raznim područjima poput pametnih video nadzora (primjerice za praćenje prometa), u razvoju virtualne stvarnosti (virtualna simulacija pokreta) i drugima.

HuskyLens kamera prati objekt učenjem njegovih značajki dajući upravljačkoj pločici informaciju o njegovoj poziciji. Za razliku od funkcije prepoznavanja boja ili lica, praćenjem objekta kamera može naučiti i prepoznati objekt u cijelosti. Prepoznavanje boja se odnosi samo na boju, a prepoznavanje lica samo na jedan dio tijela osobe. Praćenje objekta, za razliku od navedenih funkcija, može naučiti i pratiti objekt sa svim njegovim karakteristikama.

Ovom funkcijom kamera može pratiti samo jedan objekt te ne podržava praćenje više objekata istovremeno.

 Odabir načina rada Praćenje objekta

Funkcijskim tipkalom navigirajte po izborniku kamere dok ne dođete do načina rada Praćenje objekta (Object Tracking).

Prije nego započnete proces učenja objekta, funkcijskim tipkalom uđite u izbornik ove funkcije i provjerite jesu li uključene opcije Auto Save i Learn Enable. Ako nisu, uključite ih. Opcija Auto Save omogućuje da kamera upamti objekt koji želite da prati tako da ga neće zaboraviti ni nakon što kameru isključite. Opcija Learn Enable omogućuje kameri da nastavi učiti naučeni objekt cijelo vrijeme dok ga vidi. To je pogodno za učenje dinamičnog objekta.

Dodatno možete prilagoditi omjer i veličinu okvira kako bi odgovarao obliku i veličini objekta koji želite da nauči i prati. To podesite u postavkama ove funkcije u opcijama Frame  Ratio i Frame Size.

Učenje i praćenje objekta

Usmjerite HuskyLens kameru prema objektu koji želite da prati prilagođavajući udaljenost od objekta sve do objekt ne bude unutar narančastog okvira koji se vidi na zaslonu kamere.

Dugim pritiskom na tipkalo za učenje započnite učenje objekta. Dok je tipkalo pritisnuto, mijenjate udaljenost i kut između kamere i objekta kako bi ga kamera što bolje naučila. Tijekom procesa učenja na zaslonu kamere će oko objekta biti prikazan i  narančasti okvir uz natpis Learning:ID1. Kada HuskyLens kamera može pratiti predmet pod različitim kutevima i udaljenostima, možete pustiti tipkalo i učenje će završiti.

 

Pomaknite HuskyLens kameru ili objekt i okvir će automatski nastaviti pratiti objekt.

Tijekom praćenja prikazat će se Learning: ID1 što znači da HuskyLens i dalje uči o objektu koji prati (jer je uključena opcija Learn Enable). Kad procijenite da HuskyLens kamera dovoljno dobro prepoznaje objekt i prati ga, možete isključiti Learn Enable.

Primjer: Praćenje loptice

Odaberite neki predmet s jasnim konturama i provedite postupak učenja kako bi ga kamera mogla zapamtiti i pratiti.

Izradite sada program kojim će se micro:Maqueen Plus robot zakretati u lijevu ili desnu stranu, ovisno o tome kako se ispred njega pomiče objekt koji prati.

U programu se nalaze tri bloka naredbi radi preglednosti. Blok PratiObjekt i blok Kretanje potrebno je izraditi u kategoriji My Blocks.

U bloku Kretanje nalaze se dvije if then naredbe kojima se provjerava vrijednost varijable X (kreirane u kategoriji Variables). Ona se odnosi na poziciju središta okvira unutar kojeg se nalazi detektirani predmet (vrijednost joj je dodijeljena u bloku naredbi PratiObjekt). Ako je njezina vrijednost između 0 i 120, znači da je objekt s lijeve strane zaslona kamere i robot se mora zakrenuti ulijevo. Ako je njezina vrijednost između 200 i 320, znači da je objekt s desne strane zaslona kamere i robot se mora zakrenuti udesno.

U bloku PratiObjekt provjerava se detektira li kamera željeni objekt i pohranjuje informacija o njegovoj poziciji u varijablu X. Ako je pozicija objekta u središtu zaslona kamere (vrijednost varijable x između 120 i 200), robot mora mirovati, inače se mora zakretati kako je definirano u bloku Kretanje.

U glavnom je dijelu programa smješten blok PratiObjekt u forever petlju.

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Instituta za razvoj i inovativnost mladih.

Projekt je 85% financiran iz EGP financijskog mehanizma, a 15% financiran iz državnog proračuna.