Tečaj 3

Trenutni status
Nije upisan
Cijena
Upiši

U trećem tečaju o korištenju micro:bita u predmetima razredne nastave upoznat ćete se s funkcijama te novom značajkom micro:bita v2 – bilježenjem podataka.

Od opreme su vam potrebni: micro:bit v2 (po mogućnosti 2 micro:bita da isprobate komunikaciju među njima), USB kabel, računalo i pristup Internetu.

Funkcije nam mogu program učiniti preglednijim. Pogledajte kako ih koristiti na satu hrvatskog jezika dok vježbate Slovkanje riječi. U lekciji Podjela u timove naučiti ćete kako stvoriti varijable i kako se više uvjeta može međusobno ugnijezditi. Nacionalni parkovi i parkovi prirode, koje učite na nastavi iz prirode i društva, bit će pohranjeni u liste, a funkcijama ćete provjeravati jesu li vaši odgovori ispravni ili neispravni. Micro:bit ima mogućnost radiokomunikacije koju ćete izvježbati na nastavi engleskog jezika ponavljajući Boje. Micro:bit v2 ima mogućnost pohranjivanja podataka na svoju memoriju te ćete podatke o temperaturi sakupljene na predmetu priroda i društvo moći lakše i preglednije vidjeti na svom računalu. To ćete naučiti raditi u lekciji Mjerenje temperature.