Tečaj 2

Trenutni status
Nije upisan
Cijena
Upiši

Pred vama je drugi online tečaj o korištenju micro:bita u predmetima razredne nastave.

Kroz naprednije primjere ponovite sve naučeno iz prvog tečaja te se upoznajte s korištenjem listi i micro:bit izvodima.

Od opreme su vam potrebni: micro:bit v2, USB kabel, računalo i pristup Internetu.

Na nastavi iz prirode i društva naučili ste da je za orijentaciju u prostoru potreban kompas, a kako micro:bit pomoću naredbi za provjeru uvjeta pretvoriti u kompas, naučit ćete kroz lekciju Kompas. Micro:bit v2 ima logotip i izvode osjetljive na dodir i s tom ćete se funkcijom upoznati kroz lekciju Opseg i površina pravokutnika koja je predviđena za korištenje na nastavi matematike. Budući da micro:bit v2 ima i ugrađen zvučnik, na nastavi glazbene kulture kroz lekciju Viši ili niži ton naučiti ćete upravljati zvučnikom koristeći varijable i izvode osjetljive na dodir. Na kraju ćete kroz lekcije Tjedan i Životinje, koje možete koristiti na nastavi prirode i društva te engleskog jezika, naučit kreirati i koristiti liste.