Projekti s micro:bitom

Trenutni status
Nije upisan
Cijena
Upiši

U ovom tečaju ćete pretvoriti micro:bit u različite jednostavne uređaje poput kompasa, sata, štoperice i mjerača vremana te termometra koji upozorava kad je temperatura preniska ili previsoka. Naučit ćete kako programirati dva micro:bita da međusobno komuniciraju.

Od opreme su vam potrebni: micro:bit (po mogućnosti 2 micro:bita da isprobate komunikaciju među njima), USB kabel, računalo i pristup Internetu.

Za one koji koriste novu verziju micro:bita (v2), pripremili smo lekciju Detektor zvuka – micro:bit v2 kako bi se upoznali s novom značajkom novog micro:bita.

Tags: