Internet of Things projekti

Trenutni status
Nije upisan
Cijena
Upiši

Kreirajte složenije Arduino projekte uz pomoć IoT (Internet of Things) primjera koristeći easyC i Gravity komponente.

Internet of Things, odnosno Internet stvari na hrvatskom, je platforma koja omogućava povezivanje tehničkih uređaja putem interneta kako bi se omogućila njihova međusobna interakcija i time postigla integracija u veći sustav ili „pametno“ povezano korištenje uređaja.

Tags: