HuskyLens kamera

Trenutni status
Nije upisan
Cijena
Upiši

Dragi mentorice i mentori,

dobro došli u uvodni tečaj o komponentama HuskyLens kamere, principima i načinima njezina rada.

Prolaskom kroz ovaj tečaj izradit ćete i primjere programa (u Mind+ grafičkom softveru za programiranje) za micro:Maqueen Plus robot uz korištenje HuskyLens kamere koji se odnose na prepoznavanje lica i oznaka (tagova).

Od opreme su vam potrebni: HuskyLens kamera, micro:Maqueen Plus robot, micro:bit (v1 ili v2), USB kabel, računalo i pristup Internetu.

Na kraju tečaja ćete dobiti potvrdu o sudjelovanju na edukaciji.

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Instituta za razvoj i inovativnost mladih.

Projekt je 85% financiran iz EGP financijskog mehanizma, a 15% financiran iz državnog proračuna.