Digitalni ulazi

Trenutni status
Nije upisan
Cijena
Upiši

Naučite što su digitalni ulazi na primjeru tipkala te kako upravljati svjetlećim diodama koristeći jedno ili više tipkala.

Digitalni ulazi na Arduino mikrokontroler mogu očitati vrijednosti u dva stanja, visoko i nisko (1 i 0). Najpoznatiji primjer komponente koja se spaja na digitalni ulaz je tipkalo.

Tags: