Digitalni ulazi i izlazi

Trenutni status
Nije upisan
Cijena
Upiši

Naučite što su digitalni ulazi na primjeru tipkala te što su digitalni izlazi na primjeru RGB svjetleće diode.

Digitalni ulazi na Arduino mikrokontroler mogu očitati vrijednosti u dva stanja, visoko i nisko (1 i 0). Najpoznatiji primjer komponente koja se spaja na digitalni ulaz je tipkalo.

Digitalni izlazi služe za pokretanje raznih komponenti koje za svoj rad trebaju vrijednost visokog ili niskog stanja (1 i 0). U ovom tečaju ćete naučiti o digitalnim izlazima na primjeru RGB svjetleće diode.

Tags: