BOSON projekti

Trenutni status
Nije upisan
Cijena
Upiši

BOSON komplet je edukacijski set dodataka za micro:bit koji služi učenju osnova elektronike uočavanjem odnosa između senzora, mikrokontorlera i izvršnih uređaja. Sadrži tipkalo, potenciometar, senzor za pokret i senzor za zvuk, svjetleću dioda, ventilator, servo motor i traku s RGB svjetlećim diodama.

U ovom tečaju nalazi se 8 kreativnih projekata u kojima ćete, uz spajanje dijelova iz BOSON seta, izrađivati vlastite modele uređaja poput regulatora za intenzitet svjetla, ventilatora, mjerača zvuka, uređaja za praćenje učenja i pauze, rampe na parkiralištu, roboalarma i robota koji se kreće.

Osim micro:bita i BOSON seta, pripremite i različite materijale i pribor za izradu svojih modela (papir, kolaž, flomasteri, škare, ljepilo, karton i sl.).