Analogni ulazi i izlazi

Trenutni status
Nije upisan
Cijena
Upiši

Naučite što su analogni ulazi na primjeru potenciometra te što su analogni izlazi na primjeru svjetleće diode.

Analogni ulazi na Arduino mikrokontroleru mogu očitati raspon vrijednosti od 0 do 1024 za razliku od digitalnih (1 i 0).

Analogni izlazi služe za upravljanje komponentama koje zahtjevaju analogne vrijednosti (0-1024).

Tags: