Analogni ulazi i izlazi

Trenutni status
Nije upisan
Cijena
Upiši

Naučite što su analogni ulazi na primjeru potenciometra te što su analogni izlazi na primjeru RGB svjetleće diode i servo motora.

Analogni ulazi na Arduino mikrokontroler mogu očitati raspon vrijednosti od 0 do 1024 za razliku od digitalnih (1 i 0).

Analogni izlazi služe za upravljanje komponentama koje zahtjevaju analogne vrijednosti (0-1024).

Tags: