Uključivanje 3D pisača

Kako bi 3D pisač mogao raditi, potrebno je dobiveni adapter uključiti u struju te u sami printer. Adapter postavite na mjesto gdje ste sigurni da nitko neće zapeti za njega. 3D pisač se pali na sklopku koja se nalazi s bočne strane. Uvijek kada završite s korištenjem 3D pisača, potrebno ga je isključiti pomoću sklopke.