Program za micro:bit v2

U slučaju da koristite novu verziju micro:bita koji sadrži ugrađeni zvučnik i logotip osjetljiv na dodir, izmijenite prethodni program tako da prilikom svakog otvaranja ladice i detekcije uljeza, micro:bit reproducira kratak zvuk. Provjeru koliko je puta ladica bila otvorena izvršite pritiskom na logotip.

Naredba logo is pressed nalazi se u Input kategoriji naredbi u dijelu micro:bit (V2). Naredba play tone Middle C for 1 beat nalazi se u Music kategoriji.