Program za micro:bit v2

U slučaju da koristite novu verziju micro:bita koji ima mogućnost postavljanja izvoda P0, P1 i P2 na kapacitativni dodir (kao logotip), izmijenite prethodni program tako da se umjesto na pritisak tipki A i B koristi pritisak na logotip i izvod P2. Neka se sličice uskličnika prikazuju vodoravno kako bi se igra Lupi krticu mogla igrati naopako – s micro:bitom okrenutim za 90 stupnjeva.

U kategoriji Pins – more u dijelu micro:bit (V2) pronađite naredbu set P0 to touch mode capacitive te umjesto P0 odaberite P2. Ovime je izvod P2 postavljen da bude osjetljiv na dodir kao i logotip micro:bita.

Unutar prve while do petlje potrebno je izmijeniti sličice uskličnika  – postaviti ih da se prikazuju vodoravno.

Još preostaje u uvjetima if then else naredbi unutar druge while do petlje u programu, umjesto button A is pressed i button B is pressed staviti logo is pressed i pin P2 is pressed. Obje naredbe se nalaze u Input kategoriji.