Program za micro:bit v2

U slučaju da koristite novu verziju micro:bita koji sadrži ugrađeni mikrofon, izmijenite prethodni program tako da se štoperica pokrene na glasan zvuk umjesto na pritisak tipkala A. Na početku, postavljanjem razine glasnoće, odredite koliko bi glasno trebalo biti da mikrofon detektira zvuk.

Naredba on loud sound nalazi se u Input kategoriji naredbi u dijelu micro:bit (V2). U istoj kategoriji naredbi, ali u dijelu more, nalazi se naredba set loud sound threshold to kojom se postavlja razina glasnoće.

Kako se štoperica ne bi resetirala na svaki glasniji zvuk, kreirajte pomoćnu varijablu Početak koju u bloku on start i on button B pressed postavite na 0. U bloku on loud sound, štoperica će se resetirati samo ako je varijabla Početak jednaka 0, a nakon restiranja će promijentii vrijednost u 1. Tek će pritiskom na tipku B i zaustavljanjem štoperice poprimiti vrijednost 0, kada se može ponovno pokrenuti.