Priprema za rješavanje zadataka

Micro:bit v2 sa svoje stražnje strane ima ugrađeni mikrofon kojim mjeri razinu jakosti zvuka okoline. S prednje strane se nalazi otvor koji propušta zvuk prema mikrofonu, a mikrofon indikator svijetli kada micro:bit mjeri razinu zvuka.

Naredba za mjerenje razine zvuka sound level nalazi se u kategoriji Input kao i ostale naredbe kojima micro:bit prati ulazne informacije iz svoje okoline. Naredba sound level vraća broj od 0 do 255 gdje se 0 odnosi na najnižu glasnoću zvuka, a 255 na najvišu glasnoću zvuka.

Ovim primjerom micro:bit svake 2 sekunde prikazuje vrijednost izmjerene glasnoće zvuka okoline.

Kad se upotrijebi naredba sound level, u simulatoru se prikaže virtualni mikrofon. On je klizač kojim možete, pomičući ga, virtualno mijenjati glasnoću zvuka.

Mjerenje glasnoće zvuka može se prikazati i grafički naredbama plot bar graph of sound level up to 255. Prvi parametar je izmjerena glasnoća zvuka, a drugi je najveća moguća vrijednost glasnoće zvuka (255).