Prije 3D ispisa

Prije svakog 3D ispisa potrebno je pripremiti 3D pisač. To podrazumijeva dodavanje ili zamjenu materijala (filamenta) za ispis i pripremu radne površine.

1. Umetanje materijala u glavu 3D pisača

Prije umetanja materijala potrebno je zagrijati mlaznicu. To ćemo učiniti tako da na LCD ekranu u glavnom meni-u odaberemo opciju “Preheat” te potom vrstu materijala koju želimo umetnuti u 3D pisač. Nakon što smo potvrdili vrstu materijala mlaznica i radna površina će se početi zagrijavati do određene temperature.

Kada je temperatura mlaznice i radne površine postignuta, u glavnom meni-u ćemo odabrati opciju “load filament”, u tom trenutku pokrenuti će se motor “feedera” koji gura materijal u zagrijani dio glave 3D pisača.

Nakon što je motor “feedera” pokrenut umetnite vrh filamenta u za to predviđen otvor na glavi 3D pisača. Prije nego filament stavite u otvor, poželjno je odrezati vrh filamenta pod kutem od otprilike 45 stupnjeva (vidi sliku). Dok lagano gurate filament u otvor osjetit ćete kako motor zahvaća filament i on sam dalje ulazi u glavu 3D pisača.

Pričekajte dok filament počne izlaziti iz mlaznice. Pustite da filament kratko izlazi van.

2. Uklanjanje materijala iz glave 3D pisača

Ako već imate filament u 3D pisaču od prije i želite ga promijeniti procedura je vrlo slična kao i kod umetanja. Na LCD ekranu u glavnom meni-u prvo ćemo odabrati opciju “Preheat” i odabrati vrstu materijala koji se trenutno nalazi u 3D pisaču. Nakon što smo potvrdili vrstu materijala, mlaznica i radna površina će se početi zagrijavati do određene temperature.

Kada je temperatura mlaznice i radne površine postignuta, u glavnom meni-u ćemo odabrati opciju “unload filament”, u tom trenutku pokrenuti će se motor “feedera” koji gura materijal van izvan glave 3D pisača.

Kada osjetite da je materijal izašao jednostavno ga uklonite.

3. Priprema radne površine za 3D ispis

Kako bi postigli najbolju moguću adheziju materijala na radnu površinu potrebno je površinu održavati čistom. Radna površina se najbolje čisti pomoću čiste krpe i alkohola (koji se može kupiti u bilo kojoj ljekarni). Najbolje je radnu površinu čistiti dok je hladna. Preporučuje se prije svakog 3D ispisa prebrisati radnu površinu kako bismo maknuli eventualnu prašinu i nečistoće.

Ako imate potrebu 3D ispisivati filamentima od PETG plastike potrebno je učiniti dodatni korak i prije svakog 3D ispisa lagano namazati radnu površinu bijelim (PVA) ljepilom za papir. To ćemo učiniti kako se PETG filament ne bi prejako zalijepio za PEI film koji se nalazi na radnoj površini, što bi nam onemogućilo lagano skidanje modela s radne ploče a samim time oštetili bi tanki PEI film na radnoj ploči i izgubili potrebnu adheziju drugih filamenata za radnu ploču.