Nakon prenošenja

Svaki puta kada premještamo 3D pisač potrebno je:

1. 3D pisač postaviti na stabilnu i čvrstu površinu u prostor gdje nema mogućnosti za ne kontrolirani propuh.

2. Na gornji dio okvira postavljamo držače za filament.

3. Na držače za filament postavljamo špulu filamenta i provjeravamo dali se materijal može slobodno odmotavati.

4. Provjeriti je li sklopka na napajanju u poziciji uključeno ili isključeno. Ako je u poziciji uključeno, promijeniti poziciju u isključeno. Potom uključiti kabel za napajanje u 3D pisač i zatim u utičnicu.

5. Na LCD ekranu u meni-u naći “calibrate” i u sub meni-u odabrati opciju “calibrate z”. To će pokrenuti kalibraciju “Z” osi 3D pisača. Slijedite upute na LCD ekranu od početka do kraja kalibracije.