3. korak

Umjesto prikaza vrijednosti varijable Program (brojevi 1 i 2), dodajte naredbe za prikaz teksta tako da se ispiše slovo “M“ (kao minute) u slučaju vrijednosti 1, odnosno slovo “S“ (kao sekunde) ako je vrijednost varijable Program 2. Time će se pritiskom tipkala A na zaslonu izmjenjivati slova M, S i upitnik.

Ovime ste dovršili dio kôda za odabir načina rada mjerača te sada slijedi programiranje potvrde odabira i postavljanje mjerača na određeno vrijeme. Taj dio će se izvršavati pritiskom na tipkalo B.