2. korak

Najprije izradite dio kôda kojim će se birati način rada mjerača vremena pritiskom na tipkalo A. Iz kategorije Input uzmite naredbu on button A pressed i postavite u prostor za programiranje. Pritiskom na tipkalo A želite mijenjati vrijednost varijable Program. Ona na početku ima vrijednost 0, a dalje u programu mora imati još dvije vrijednosti jer birate između dva načina rada pa neka one budu 1 i 2. Kad pritisnite tipkalo A neka se naredbom change Program by 1 (iz kategorije Variables) poveća vrijednost varijable Program za 1. Time će ona imati vrijednost 1 kad prvi put pritisnete tipkalo te vrijednost 2 kada ga drugi put pritisnete.

Kad varijabla Program ima vrijednost 1 neka način postavljanja mjerača vremena bude u minutama, a kad ima vrijednost 2 u sekundama. No, može se dogoditi da više puta pritisnete tipkalo A pa je povećanje varijable Program potrebno ograničiti kako bi se ono događalo samo do vrijednosti 2, a nakon toga ponovno krenulo ispočetka. To možete regulirati if then else naredbom.

U if dio postavite uvjet kojim se provjerava je li vrijednost varijable Program manja ili jednaka 1. Ako je, neka se tada njezina vrijednost poveća za 1 i prikaže. U slučaju da uvjet nije zadovoljen (to će se dogoditi nakon trećeg pritiska na tipkalo jer je tada vrijednost varijable Program 2 i neće je više povećavati), tada u else dijelu varijablu Program ponovno postavite na nulu i dodajte blok show string s upitnikom kao na početku programa.

Isprobajte program na simulatoru. Prvim pritiskom na tipkalo A ispisuje se broj 1. Drugim pritiskom se ispisuje broj 2, a trećim se prikaže upitnik i možete krenuti ispočetka.