1. korak

Na početku programa u on start blok postavite naredbu show string i kao argument upišite upitnik. To će biti znak da micro:bit od vas traži da odlučite hoćete li mjerač vremena postaviti u minutama ili sekundama. Da bi mjerač vremena mogao raditi kako je opisano u zadatku potrebno je kreirati šest varijabli. U kategoriji Variables stvorite varijable: Program, Timer, Minute, Sekunde, Odbrojavanje i Start. Sve ih postavite u on start blok i ostavite im vrijednost 0. Varijablom Program određivat će se način rada mjerača vremena (u minutama ili sekundama). U varijablu Timer će se pohraniti vrijeme u obliku minuta ili sekundi koje ćete postaviti u istoimenim varijablama pritiskom na tipkalo B. Varijablom Odbrojavanje ćete regulirati trenutak početka i završetka rada mjerača, a varijabla Start će služiti za pohranu vremena koje je prošlo od trenutka pokretanja micro:bita do trenutka pokretanja mjerača vremena (istovremeni pritisak na oba tipkala).