6. korak

Nakon što je utvrđeno da je vrijeme postavljeno (varijabla Minute ili varijabla Sekunde ima vrijednost veću od nule), u then dijelu novom If then else naredbom provjerite vrijednost varijable Program (način rada). Ako je jednaka 1, radi se s minutama i Timeru se postavlja vrijednost varijable Minute pomnožena sa 60000 kako bi bila pretvorena u milisekunde. Inače, ako vrijednost Programa nije 1 (znači da je 2), tada varijabla Timer mora poprimiti vrijednost varijable Sekunde pomnožene s 1000 (pretvaranje u milisekunde). Kad ste sve namjestili (način rada, vrijeme i mjernu jedinicu vremena), odbrojavanje može krenuti. Zato neka varijabla Odbrojavanje sada poprimi vrijednost 1. To ćete iskoristiti kasnije u forever petlji za zaustavljanje rada mjerača i pripremu za novo korištenje. Također, pritiskom na oba tipkala pomoću varijable Start micro:bit mora upamtiti vrijeme koje je do tog trenutka prošlo. Stoga varijabli Start dodijelite vrijednost naredbom running time (ms).