5. korak

Nakon odabira načina rada i vremena koje mjerač mora odbrojavati, trebate dodati naredbe za pokretanje mjerača. Prema zadatku se on pokreće pritiskom na tipkala A i B istovremeno.

Dodajte zato blok on button A+B pressed u prostor za programiranje. Ovisno o odabranom načinu rada mjerača vremena što se regulira pomoću vrijednosti varijable Program, potrebno je dodijeliti varijabli Timer željenu vrijednost mjerača u minutama ili sekundama.

No, za slučaj da netko pritisne oba tipkala istovremeno prije nego namjesti način rada i vrijeme, postavite provjeru if then else blokom, kojom ćete ispitati je li vrijednost varijable Minute ili varijable Sekunde veća od nula.

Ako je, znači da je vrijeme postavljeno i u then dio možete dodati naredbe za definiranje varijable Timer u ovisnosti o mjernim jedinicama. Ako se provjeravanjem tog uvjeta pak utvrdi da vrijeme nije prethodno postavljeno, neka se tada na zaslonu prikaže upitnik koji će korisnika mjerača podsjetiti da najprije mora odabrati vrijeme, a onda pokrenuti odbrojavanje. Dodatno, tu je potrebno postaviti varijable Program i Odbrojavanje na nulu radi mogućnosti odabira i kontrole načina rada mjerača vremena.