4. korak

Iz kategorije Input odaberite naredbu za pritisak na tipkalo i postavite je na B kako biste dobili naredbu on button B pressed. Dodajte iz kategorije Logic if then else blok i stavite ga unutar on button B pressed.

Pritisnite na plus ispod else kako biste dodali else if dio. U tom bloku ćete ispitivati vrijednost varijable Program i po njoj namjestiti mjerač na minute ili sekunde.

U if dijelu provjerite je li vrijednost varijable Program jednaka 1. Ako je, onda u then dijelu varijablu Minute povećajte za 1 i pokažite njezinu vrijednost show number naredbom. Dodajte još nakon toga prikaz slova “M“ kao znak za minute te naredbom clear screen obrišite prikaz na zaslonu. Ako je vrijednost varijable Program jednaka 2 (što provjeravate u else if) tada vrijednost varijable Sekunde povećajte za 5, ispišite njezinu vrijednost, prikažite slovo “S“ i obrišite prikaz na zaslonu.

Ako varijabla Program nije ni 1 ni 2, znači da je 0 i tada neka se prikaže upitnik. To će se dogoditi u slučaju da pritisnite tipkalo B prije tipkala A te tada ne možete namjestiti mjerač jer je prethodno nužno odrediti mjernu jedinicu vremena. U slučaju da ste tipkalom A odredili da radite s minutama, pritiskom na tipkalo B te minute povećavate za 1. Ako ste se pak odlučili za sekunde, onda ih tipkalom B povećavate za 5.