6. korak

U then dio naredbe sada je potrebno dodati naredbu za reproduciranje zvuka i prikaz sličice koji će služiti kao upozorenje da je već 10 sekundi glasnoća zvuka previsoka. Iz Music kategorije odaberite naredbu start melody ba ding repeating once te naredbom show leds izradite sličicu uskličnika. Dodajte još pauzu kako bi se melodija ponavljala svake dvije sekunde. Kada se glasnoća zvuka smanji, odnosno nakon izlaska iz while petlje, potrebno je isključiti zvučni signal naredbom stop all sounds te izbrisati ekran naredbom clear screen.