4. korak

Iz Loops kategorije uzmite naredbu while do koja će izvršavati naredbe sve dok je glasnoća veća od 180. U while petlju prvo stavite plot bar graph naredbu kako bi se i u ovom slučaju na ekranu prikazivale grafičke vrijednosti izmjerenog zvuka, barem dok to nije duže od 10 sekundi kako ćete vidjeti u idućem koraku.