2. korak

Detektor mora cijelo vrijeme grafički prikazivati izmjerene vrijednosti zvuka. U else dio stavite plot bar graph of sound level up to 255 naredbu koju možete pronaći u Led kategoriji naredbi. Sada će micro:bit na svom ekranu grafički prikazivati izmjerenu količinu zvuka u slučaju kada je glasnoća manja od 180.