Spajanje modula za alarmni sustav

Spajanje modula za alarmni sustav

Slika prikazuje spajanje potrebnih modula