Kviz – Uvod u građansku znanost

Na kraju tečaja riješite kviz i provjerite svoje znanje.

Kviz se sastoji od 5 pitanja. Za uspješno rješavanje kviza, na najmanje 3 pitanja morate točno odgovoriti.

Vrijeme rješavanja kviza nije ograničeno.

Uspješnim rješavanjem kviza završit ćete tečaj i osvojiti bedž.

Badge_1_124

Bedž: Uvod u građansku znanost

Kliknite na gumb Pokreni za pristupanje kvizu.