Kviz – Projekti s BOSON setom

Na kraju tečaja riješite kviz i provjerite svoje znanje.

Kviz se sastoji od 10 pitanja. Za uspješno rješavanje kviza, na najmanje 8 pitanja morate točno odgovoriti.

Vrijeme rješavanja kviza nije ograničeno.

Uspješnim rješavanjem kviza završit ćete tečaj i osvojiti bedž.

Bedž: Projekti s BOSON setom

Kliknite na gumb Pokreni za pristupanje kvizu.