Kviz – Komponente micro:Maqueen robota

Na kraju tečaja riješite kviz i provjerite svoje znanje.

Kviz se sastoji od 10 pitanja. Za uspješno rješavanje kviza, na najmanje 8 pitanja morate točno odgovoriti.

Vrijeme rješavanja kviza nije ograničeno.

Uspješnim rješavanjem kviza završit ćete tečaj i osvojiti bedž.

Badge_1_105

Bedž: Komponente micro:Maqueen robota

Kliknite na gumb Pokreni za pristupanje kvizu.