Kviz – Digitalni ulazi i izlazi

Na kraju tečaja riješite kviz i provjerite svoje zanje.

Kviz se sastoji od 9 pitanja. Za uspješno rješavanje kviza, na najmanje 8 pitanja morate točno odgovoriti.

Vrijeme rješavanja kviza nije ograničeno.

Uspješnim rješavanjem kviza završit ćete tečaj i osvojiti bedž.

Bedž: Digitalni ulazi i izlazi

Kliknite na gumb Pokreni za pristupanje kvizu.