Kviz – AQ:bit projekti

Na kraju tečaja riješite kviz i provjerite koliko dobro poznajete micro:bit.

Kviz se sastoji od 5 pitanja. Za uspješno rješavanje kviza, na najmanje 3 pitanja morate točno odgovoriti.

Vrijeme rješavanja kviza nije ograničeno.

Uspješnim rješavanjem kviza završit ćete tečaj i osvojiti bedž.

Bedž: AQ:bit projekti

Kliknite na gumb Pokreni za pristupanje kvizu.