Zvuk i svjetlo

OŠ Petra Krešimira 4.,Šibenik

Vrlo jednostavan projekt. Na Arduino su povezani na analognom pinu sound senzor, a na pinovima D10 ,D8 i D6 LED moduli. Na Blynku se očitava vrijednost zvučnog senzora. Kada je vrijednost određene veličine uključuju se jedna boja svjetlosti, zatim i druga pa treća . Ovisi o tome što je uključeno neke su boje jače, a neke slabije.

Fotogalerija stvaranja projekta
Videoprezentacija projekta

Programski kodovi

Autori projekta
Mentor:

Nataša Miškov

Učenici:

Lea Šego, Zara Periša, Ive Grgas Grando