Zlatna vrata – senzor prolaska

Tehnička škola Pula, Pula

Ideja pri izradi rada bila je da realiziramo simulaciju Zlatnih vretiju s ugrađenim brojačem koji broji koliko je ljudi prošlo ispod luka. Broj prolaska ljudi registrira se preko Interneta na udaljenom računalu, a moglo bi i na mobitelu. S udaljenog računala moguće je pokrenuti novo brojanje, tj. brojač ponovo kreće od nule.

Fotogalerija stvaranja projekta
Videoprezentacija projekta

Programski kodovi
Autori projekta

Mentor:

Denis Gentilini

Učenici:

Nikola Erceg, Nini Legović