Zelenopoly

OŠ ŽAKANJE (PŠ KAMANJE), Žakanje (Kamanje)

Zelenopoly je društvena igra za 5 igrača (ili 10 ako se igra u parovima). Igraća ploča slična je igri Monopoly, samo što naša ima i zgrade koje se mogu uključiti nakon kupovine. Zgrade su izrađene pomoću neuron komponenti, a koristi smo: Napajanje x3, DC Motor Driver, Servo Driver x2, LED zaslon, Senzor za svjetlost, Bluetooth modul, RGB LED, Display, Senzor za vlagu, Button i Joystick. Zgrade su osmišljene tako da pomažu gradu da postane samostalan u proizvodnji električne energije (vjetrenjača, solarne zgrade), učinkovit u gospodarenju otpadom (reciklažno dvorište, preša papira) i ekološki osvješten (mlin i meteorološka zgrada). Sve te zgrade doprinose samoodrživosti grada, a uključuju se kupnjom zemljišta, tj. zgrade. Neke se uključuju mehanički (otvaranjem senzora, pritiskom na joystick…), a neke putem neuron aplikacije. U aplikaciji se uključuje vjetrenjača, preša za papir i reciklažno dvorište pritiskom na switch za svaku zgradu. Osim toga, na ploči se nalaze i figurice otpada koji se sprema u odgovarajuće spremnike. Figure kojima pak igraju igrači su spremnici za otpad raznih boja, a njihov je zadatak pokupiti otpad koji ide u taj spremnik i ubaciti ga unutra. Igra je gotova u trenutku kad su sve zgrade na ploči uključene (kupljene) i jedan igrač je pospremio sav svoj otpad sa sva 3 polja s otpadom. Kupnja se odvija zamjenom za bodove, a svi počinju s 30 bodova. Bodovi se mogu dobiti i izgubiti otvaranjem kartica s ekološkim pitanjima (?) i opisanim događajima (!).

Fotogalerija stvaranja projekta
Fotogalerija učenika
Videoprezentacija projekta

Programski kodovi
Autori projekta
Mentor:

Lorena Sopčić

Učenici:

Gabriel Bogović, Tea Bratina, Lana Ribarić, Rina Blažina