Zelena solarna kuća

Zajednica tehničke kulture Slavonski Brod

Zelena solarna kuća zamišljena je da radi na principu praćenja sunca i dobivanja i iskorištavanja maksimalne energije sunca. Ujutro je pozicija solara na istoku i kako se sunce kreće prema zapadu tako se i solarna kuća okreće i prati putanju sunca. Navečer kad sunce zađe kuća se polako vraća na početnu poziciju i čeka novi dan. Koristi sve oblike obnovljivih izvora energije kao i najnovije materijale., kišnicu za sanitarnu vodu, …

Fotogalerija stvaranja projekta
Fotogalerija učenika
Videoprezentacija projekta

Programski kodovi
Autori projekta
Mentor:

Tomislav Šimundić

Učenici:

Šimun Posavac, Luka Samardžija, David Pečuvčić