Zabranjeno parkiranje – čuvajmo okoliš škole

Strojarska i prometna škola Varaždin

Učenici Strojarske i prometne škole osmislili su projekt pod nazivom Zabranjeno parkiranje – čuvajmo okoliš škole, u sklopu nastavnog predmeta Računalstvo. Na školskom dvorištu, zbog nedostatka parkirnih mjesta automobili se parkiraju i po travnatoj površini dvorišta. Dvorište je u jednoj cjelini pa ne postoji mogućnosti pregrađivanja travnate površine. Uočivši taj problem učenici su osmislili parkirne senzore koji bi vozače upozoravali pri prelasku na travnatu površinu.
Za izradu projekta koristili smo MKR1000 pločicu, shield, dvije LED diode, zvučnik i ultrazvučni senzor. Na mikrokontroler spojili smo bateriju kako bi senzor mogao raditi na dvorištu. Obzirom da su učenici Strojarski računalni tehničari i upoznati su s 3D modeliranjem, u sklopu ovog projekta iskoristili smo i te mogućnosti. Učenici u alatu Inventor nacrtali kutiju za senzore koju smo ispisali na 3D pisaču i spojili pripadajuće komponente. Na početak travnate površine postavili smo kutiju sa senzorom. 4Ukoliko se objekt približi kutiji na udaljenost bližoj od 4 cm (udaljenost se može regulirati u Arduino programu), pali se crvena LED lampica i zvučnik koji signalizira vozaču da pomakne automobil. U suprotnom slučaju svijetli zelena LED lampica.

Fotogalerija stvaranja projekta
Fotogalerija učenika
Videoprezentacija projekta

Programski kodovi
Autori projekta
Mentor:

Marina Lepoglavec

Učenici:

Ivan Havaić, David Havaić, Lovro Puškadija, Valentino Vočanec