WiFi Dizalo

OŠ Iver, Sesvetski Kraljevec

WiFi Dizalo se upravlja aplikacijom Blynk preko pametnog telefona.
Aplikacija prikazuje na kojem se katu nalazi dizalo te ga se može pozvati na potrebni kat pritiskom na gumb u aplikaciji. Dizalo je upravljano mikrokontrolerom MKR1000, a dizalo se pokreće servo motorom.

Fotogalerija stvaranja završnog rada
Videoprezentacija završnog rada

Programski kodovi

Autori završnog rada
Mentor:

Roman Rubčić

Učenici:

Gabrijel Koleski, Anja Koleski