Vučedolska golubica

Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Zagreb

Izradili smo vučedolsku golubicu, koja predstavlja dio hrvatske kulturne baštine. Napravili smo kod u arduinu te sastavili sustav za detekciju krađe. Vučedolska golubica isprintana je 3D pisačem, a prethodno je njezin model nacrtan u programu Fusion.

Fotogalerija stvaranja projekta
Videoprezentacija projekta

Programski kodovi
Autori projekta

Mentor:

Suzana Galović

Učenici:

Anja Boršić, Donna Keran, Analena Sajić, Miron Oliver Petek