VR Bike

OŠ Josipovac, Josipovac

Naš projekt je spoj stvarnosti i virtualne stvarnosti, gdje se sa pravim biciklom upravlja virtualnim biciklom. Olimpijci ga mogu koristiti za rekreaciju i zabavu!
Sastoji se od:
1. pravog bicikla sa kojeg smo skinili kotače i lanac i stavili senzore koji će detektirati radnje:
– okretanje upravljača – napravili smo sa 3d printerom mehanizam koji okreće potenciometar i na osnovu čega
određujemo položaj upravljača
– okretanje pedala – ovo smo riješili na dva načina, sa magnetskim senzorom i ultrasonic. Ultrasonic senzor se
pokazao boljim
– kočnica – kad se pritisne kočnica, magnet i magnetski senzor se približe i tako se detektira kočnica
– reset button – koristimo ga za resetiranje programa
2. unity program kojem se šalju podaci koji se prikupe sa senzora i obrade. Na osnovu njih se ponaša virtualni bicikl i treba se izbjegavati prepreke.

Fotogalerija stvaranja završnog rada
Videoprezentacija završnog rada

Programski kodovi
Autori završnog rada
Mentor:

Željko Udovčić

Učenici:

Marko Prološčić, Lucija Udovčić. Luka Brodar, Filip Udovčić