Vodeni svijet

OŠ Budrovci, Budrovci

Projekt Vodeni svijet započeo je idejom o spajanju digitalne tehnologije i likovnog stvaralaštva u jedinstvenu umjetničku instalaciju i njezinu “oživljavanju” uz pomoć RGB LED trake i Arduina MKR1000. Nakon oluje ideja odlučili smo se za klasično umjetničko djelo na platnu koje prikazuje podvodni svijet mora i oceana kojemu želimo udahnuti život jer voda je život a život je čudo.
Većina našeg planeta prekrivena je morima i oceanima koji su dom mnoštvu različitih vrsta i ekosustava čije je bogatstvo i raznolikost važna za opstanak Zemlje. Porast temperature, prekomjerni ribolov i krivolov te bacanje otpada samo su neki od problema koji utječu na uništavanje bogatstava podvodnoga svijeta.
Promjena efekata RGB LED trake, njihovo trajanje i intenzitet simboliziraju različita kretanja mora i oceana, od spokojne bonace do divljih valova. S druge strane, promjena boja simbolizira raznolikost podvodnog života koji opstaje unatoč svim problemima s kojima se suočava, od onečišćenja do izumiranja pojedinih vrsta.

Za izradu likovnog dijela instalacije koristili smo:
– platno 60×80
– akrilne boje
– ljepenku
– novinski papir
– kamenje
– drvenu dasku
– PVC vrećice i čepove
– pištolj za vruće lijepljenje
– vijke i spojne kutnike

Za izradu programskog dijela instalacije koristili smo:
– Arduino MKR1000
– Arduino Shield
– RGB LED traku WS2812B
– bateriju 9V

“More, kada jednom baci svoje čini, onda zauvijek drži čovjeka u mreži.”
Jacques Yves Cousteau

Fotogalerija stvaranja projekta
Videoprezentacija projekta

Programski kodovi
Autori projekta
Mentor:

Martina Bošnjak Turalija

Učenici:

Gabriela Vujčić i Viktor Kladarić