Vlagometar

OŠ Slano

Vlagometar
služi kao senzor vlažnosti tla gdje bi njegova sonda bila postavljena u tlo pored biljke te na taj način regulirala vlažnost koja je potrebna za razvoj biljke.
Može se iskoristiti u automatiziranim zalijevanjima biljaka te time smanjiti ljudski rad.
Ovaj senzor radi kao promjenjivi otpornik koji mijenja vrijednost u ovisnosti o vlazi u zemlji.

Fotogalerija stvaranja projekta
Fotogalerija učenika
Videoprezentacija projekta

Programski kodovi

Autori projekta
Mentor:

Toni Bjeliš

Učenici:

Antonio Konjuh, Silvio Batina, Josip Radić