Vitruvijev čovjek pokazuje vrijeme

Connect IT, Slavonski Brod

„Vitruvijev čovjek“ je svjetski poznati crtež Leonarda da Vincija iz oko 1487. godine koji prikazuje figuru muškarca u dva položaja koji se preklapaju, s raširenim rukama (u jednom) te raširenim rukama i nogama (u drugom), dok su oko njih opisani kružnica i kvadrat.
Odlučili smo izraditi pomalo neobičan sat s kazaljkama, na kojem bi Vitruvijev čovjek rukama pokazivao vrijeme. Za izradu sata koristili smo stiliziranu verziju ovog crteža (plavi i crveni čovjek)
Na podlogu sata isprintali smo crtež bez ruku plave figure, na koji smo izvan kružnice dodali skalu koja označava sate i minute. Ruke plave figure smo odvojeni isprintali, izrezali te nalijepili na karton i svaku spojili na osovinu po jednog servo motora. Servo motori pokretani Arduinom okreću „ruke“ prema skali te tako pokazuju vrijeme.
Na gornjoj strani sata se (uz prekidač za paljenje i gašenje) nalazi OLED ekran i 3 tipke koje služe za podešavanje sata. Žutom i bijelom tipkom namještaju se sati i minute (na ekranu je ispisano „SET HOUR“, te trenutno podešeno vrijeme)
Pritiskom na crvenu tipku, vrijeme teče počevši sa zadanim vremenom. Na ekranu se prikazuje trenutno vrijeme (uključujući i sekunde) kao i temperatura zraka, dok servo motori okreću „ruke“ te pokazuju vrijeme na skali (sati i minute).

Fotogalerija stvaranja projekta
Videoprezentacija projekta

Programski kodovi
Autori projekta
Mentor:

Hrvoje Ćosić

Učenici:

Vigo Grgurević, Maksim Tall