Višenamjenski mjerni uređaj

SŠ Vela Luka, Vela Luka

Ideja je bila izraditi prenosivi mjerni uređaj koji bi mogao mjeriti više podataka te biti primjenjiv u više sfera života. Konstrukcija je napravljena od LEGO kockica te su korištene komponente kao Arduino MKR1000 pločica, MKR1000 shield, četiri baterije AA te razni senzori za: temperaturu, vlažnost tla, količinu CO, glasnoću zvuka, količinu pare u zraku. Uređaj se uključuje te se, pri uključenju ekrana, treba pritisnuti gumb kako bi se prvi senzor, senzor temperature, prikazao. Zatim, za mijenjanje senzora, potrebno je samo pritisnuti gumb i malo pričekati. Uređaj je potpuno prenosiv i kompaktan, a baterije se u svakome trenutku mogu lako ukloniti iz uređaja u slučaju da je to potrebno.

Fotogalerija stvaranja završnog rada
Videoprezentacija završnog rada

Programski kodovi
Autori završnog rada
Mentor:

Ivan Tabain

Učenici:

Antoni Žuvela