Virtualna šetnja starogradskom jezgrom Rovinja

SEI Bernardo Benussi Rovigno

Igra se sastoji od igraće ploče koja predstavlja zračni snimak starogradske jezgre Rovinja preuzetu s Google Maps servisa s ucrtanim kulturno povijesnim itinerarima duž starogradskih ulica. Itinerar je izrađen prema brošuri Kulturno povijesni itinerar u izdanju Turističke zajednice grada Rovinja. Virtualni itinerar obuhvaća 35 točaka koje su tematski vezane uz kulturno povijesne znamenitosti koje se nalaze duž starogradske jezgre a početna točka je gradski trg. Za kretanje duž planiranih ruta igrač na digitalnoj kocki pritišće dugme koje pokreće program slučajnog generiranja brojeva čime se simulira bacanje kocke. Moguće vrijednosti slučajnog generiranja broja su 1 ili 2 kako bi se igrač mogao upoznati sa znamenitostima grada. Obzirom su sva polja numerirana, dolaskom na svako polje igrač uzima karticu s brojem polje na kojoj se nalazi kratak opis znamenitosti, dok na poleđini nalazi se slika znamenitosti. Neke kartice na sebi imaju i određene boje koje očitanjem putem senzora igraču nude sljedeće mogućnosti: kretanja naprijed za 1 ili 2 polja, kretanje unatrag za 1 ili 2 polja, preskakanje sljedećeg bacanja virtualne kocke ili odabir igrača kojeg se želi pomaknuti za 2 polja unazad. Igraća ploča ima i dva križanja te igrač ukoliko dođe na navedeno polje može odabrati kojim putem želi nastaviti igru. Igrač koji ne dođe na polje križanja nastavlja igru prema slijedu brojeva. Pobjednik je igrač koji prvi prođe itinerar koji ga vodi do Velikog mola.

Fotogalerija stvaranja završnog rada
Videoprezentacija završnog rada

Programski kodovi
Autori završnog rada
Mentor:

Igor Dobrača

Učenici:

Paolo Dobrača, Kai Cerin Domba, Val Majerić Tamburini, Ivan Gabriel Stanić