Vatrometar

Elektrotehnička i ekonomska škola Nova Gradiška

Sustav za zaštitu kulturne baštine je zamišljen kao prijenosna kutija opremljena senzorima vlage i temperature te požara. Uz to sadrži i oled displej za prikaz trenutne temperature i vlage te stanja vatre. Sadrži i zujalicu za generiranje zvuka u slučaju da senzor očita vatru. Osim toga sadrži i potenciometar za ugađanje vremena osvježavanja očitanih vrijednosti sa senzora.

Fotogalerija stvaranja projekta
Videoprezentacija projekta

Programski kodovi
Autori projekta

Mentor:

Marijan Vuk

Učenici:

Dorijan Josipović, Matko Radošić, Eugen Gagula